על חוק מיסוי המקרקעין בישראל – נקודות מרכזיות ועדכונים אחרונים

אחד החוקים החשובים והבולטים ביותר בעולם המקרקעין הוא חוק מיסוי מקרקעין, חוק זה קובע למעשה כמה מס צריך לשלם על נכסים שרוכשים או מוכרים. כל נכס שעובר בעסקה מסוימת חייב במס למדינה.

מטרת החוק הוא למעשה ליצור הבחנה בין רווחי הון מנכסים שונים לבין רווחים אשר מתקבלים על מקרקעין. מדובר בחוק ייחודי לישראל אשר יש לציין שפעמים רבות הוא מעצים באופן לא מצומצם את עלויות העסקה. בדרך כלל חוק מיסוי מקרקעין, שנקרא חוק שבח מקרקעין הוא חוק שהמוכר משתית על הרוכש כלומר, הוא מכניס אותו בתוך עלות הנכס על מנת שלא יצטרך לממן אותו מכספו.

כיצד החוק עובד? החוק למעשה בוחן איזה רווח השיג בעל הנכס בעת ביצוע העסקה. כלומר אם הוא רכש נכס בשנת 1985 והוא מוכר אותו כיום, אז מן הסתם הוא השיג רווח מסוים עליו, בגלל שהנכס השתבח וערכו עלה. חישוב חוק שבח דורש מומחיות מאחר ולא בחישוב מס רגיל אלא בחישוב לינארי עם חלוקות מיוחדות. כמו כן יש לציין שקיימים חישובים שונים עבור נכסים שנבנו לפני 1961 ואחרי.

למיסוי מקרקעין יש מערכת שלמה של פטורים שונים שנועדו להקל על רכישת דירות, למשל אם מדובר בדירות מגורים יחידות, כלומר מי שאיננו מחזיק ביותר מדירה אחת וכן מי שהדירה האחרונה שהוא מכר היתה לפני למעלה מארבע שנים, גם הוא זכאי לפטור, הסיבה היא לעודד מצב שאנשים לא יחזיקו יותר מנכס אחד ולא יבצעו בהן השקעות שונות אשר גורמות להעלאת מחירים.

בשנת 2014 בוצעו שינוים מרחיקי לכת בחוק ביניהם תשלום מס שבח בגובה 25 אחוז על מכירת דירה שנייה גם אם עברו למעלה מארבע שנים מאז שמכרו את הדירה הקודמת שלהם. עם זאת הם מקבלים פטור במידה ומדובר בדירה שהם החזיקו למעלה משנה וחצי.

חשוב להסביר שמיסוי מקרקעין בא לתת למדינה חלק מכל עסקת מקרקעין, על מנת שלא יווצר מצב שיתבצעו עסקאות לא רשומות או שהמדינה לא תדע עליהן. כמו כן מיסוי מקרקעין בא למנוע מצב שאנשים יחזיקו דירות רבות ולא ישלמו מסים על הרווח שהם משיגים דרכן. בסופו של יום רווח בעסקאות מקרקעין הוא הון לכל דבר, וכפי שמשלמים מסי הון על נכסים אחרים ובעסקאות אחרות כך גם בכל הקשור לעסקאות מקרקעין יש לשלם מס על הרווח. בכל מדינה אגב זה קיים, רק שבמדינות אחרות המסים על ההון ועל מקרקעין הם אותו דבר. בישראל מדובר בשתי מערכות נפרדות.

לסיום, אם הינכם מחזיקים נכס ואתם עומדים לבצע עסקה כלשהי, אז ההמלצה היא להיעזר ברואה חשבון שמתמחה בנושא של מיסוי מקרקעין על מנת שיעזור לכם בכל הנושא הזה.